Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc Nhượng Quyền cửa hàng Hokkaido Baked Cheese Tart tại Việt Nam.

Xin vui lòng liên hệ đến các đầu mối sau:

Mobile: 0888666675

Email: locho@hokkaido.vn

Chúng tôi sẽ xem xét thông tin và phản hồi đến bạn sớm nhất có thể.

THANK YOU FOR YOUR INTEREST IN OUR FRANCHISE

Please contact our specialist

Mobile: 0888666675

Email: locho@hokkaido.vn

Thank you.

Main Menu